Timmerman Transport

Degelijk en betrouwbaar
Timmerman Transport is in 1920 opgericht in Staphorst. Een dorp dat bekend staat om haar degelijkheid en betrouwbaarheid. Karaktereigenschappen die ook gelden voor Timmerman Transport. In de loop der jaren heeft het familiebedrijf zich ontwikkeld tot een middelgroot distributiebedrijf dat internationaal opereert.

Internationaal
Timmerman Transport heeft een internationaal karakter en is gericht op transport en distributie in Europa, met name Duitsland en de Scandinavische landen. Door de jarenlange ervaring in distributie en transport in binnen- en buitenland kan Timmerman Transport de klant alle service en mogelijkheden bieden die je van een all-round distributeur mag verwachten.

Certificering Timmerman
Transport is gecertificeerd conform de ISO 9001:2015 norm zodat we consequent onze producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de klanteisen en aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving. Dit betekent dat onze processen binnen het bedrijf gestructureerd en inzichtelijk zijn.  Wilt u inzicht in ons kwaliteitsbeleid neem dan contact met ons op.

Transport

Afstand
Een ding is bij Timmerman Transport zeker; afstand en inzetbaarheid zijn geen probleem. Niet als het gaat om internationale ritten, ook niet als het gaat om gecombineerde ritten; in Amsterdam laden voor een rit naar Zweden en een retourvracht voor Frankrijk.

Maatwerk
Ruim 50 eenheden staan bij Timmerman Transport borg voor een opmerkelijke flexibiliteit. Moderne communicatiemiddelen, zoals Blackbox-apparatuur voorzien van GPRS, zorgen voor een optimale bereikbaarheid. De chauffeurs zijn goed opgeleid en hebben een professionele instelling. Dat maakt het mogelijk alles op het gebied van stukgoed te vervoeren. Deze factoren maken dat de klant krijgt waar die om vraagt.

Betrouwbaar

Internationaal

Maatwerk

Gecertificeerd

Distributie

Distributie is de core-business van Timmerman Transport. Het leven van een distributeur bestaat uit vervoer; pallets, pakketten, dozen of vaten ophalen en weer afleveren door heel Europa. Daar komt een hele organisatie bij kijken en een perfecte planning is essentieel.

Distributienetwerk
Doordat Timmerman Transport onderdeel is van een distributienetwerk kan het een gegarandeerde levertijd op het gewenste tijdstip waarborgen. Een ander sterk punt van Timmerman Transport is glasdistributie naar zowel bouwwerken en glaszet bedrijven alsmede de groothandel.

Op- en overslag

In het op- en overslagcentrum van Timmerman Transport worden pallets uitgeladen, zendingen gesorteerd en zo nodig verzegeld, orders compleet gemaakt, routes ingepland en vrachtwagens geladen. In overleg met de klant kan de zending tijdelijk worden opgeslagen om op een later tijdstip vervoerd te worden. In de ruime loods met 2600 palletplaatsen is dit zonder meer mogelijk. Ook hier geldt dat de klant koning is en dat Timmerman Transport klant- en resultaatgerichte oplossingen biedt.

Automatisering

Software
Klantgerichtheid en slimme, resultaatgerichte oplossingen zijn de uitgangspunten bij Timmerman Transport. Dit is de reden waarom het bedrijf een eigen softwaresysteem heeft ontwikkeld waarbij de klant de order direct naar Timmerman Transport kan sturen, de locatie en de gewenste levertijd kan aangeven en vrachtbrieven kan afdrukken. Een makkelijk en professioneel systeem waar zowel de klant als Timmerman Transport baat bij heeft.

Tracking en Tracing
Een andere mogelijkheid van deze automatisering is dat zowel de klant als Timmerman Transport op elk gewenst tijdstip kan achterhalen waar de zending zich op dat moment bevindt. Ook wordt op de minuut nauwkeurig aangegeven wat de verwachte levertijd is en wat de daadwerkelijke aflevertijd is geweest. Zo speelt Timmerman Transport in op de wensen van haar klanten en doet daar nog een schepje boven op.

Maatschappelijk Verantwoord  Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vanzelfsprekend in onze bedrijfsvoering. Wij werken daarom met de drie pijlers. People, Planet, Profit (Mensen, Planeet, Welvaart) Dit is niet alleen goed voor onze organisatie, maar ook voor onze omgeving entoekomstige generaties. Wij baseren ons hiervoor op de 17 Sustainable Development Goals (SDG) 2030 zoals die zijn opgesteld
door de VN.
De SDG is erop gericht om de wereld in 2030 een betere plek te laten zijn. Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Wij hebben gekeken waar onze bijdrage geleverd kan worden een hebben daar ons eigen duurzaamheidsplan voor geschreven. Deze zal tezamen met een visie voor 2020-2030 een prominente plek krijgen op onze website en worden gecommuniceerd met en naar onze stakeholders.

Wij zijn erg bewust bezig met de veiligheid van ons personeel, materieel en locaties. Ergonomische verantwoorde werkplekken en materieel zijn essentieel voor onze mensen. Wij stellen de medewerkers centraal bij het inrichten van de werkplek en werkomgeving. Dit beperkt zich niet tot de stoelen op kantoor, maar gaat veel verder. Zo schenken wij ook extra aandacht aan bijvoorbeeld de gladde, vlakke vloeren in de loods en de nieuwe opslaglocatie. Dit vertaalt zich in een zeer laag ziekteverzuim en een extreem hoge arbeidsduur. Daarnaast krijgen medewerkers trainingen en cursussen aangeboden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en innovaties. Tevens volgen allen chauffeurs eens per 5 jaar een praktijktraining gericht op zuinig rijden, met als doel brandstofbesparing.

Vol trots dragen wij op onze voertuigen het vignet van de Lean&Green Star certificering. Wij implementeren fossielvrije brandstoffen (wagenpark met alleen Euro5 en Euro6 trucks, geschikt voor HVO), ook op onze personenvoertuigen. Onze heftrucks zijn elektrisch. De chauffeurs en het magazijn werken met scanners. Inkoop- en verkoopfacturen zijn digitaal. Zo werken wij nagenoeg papiervrij. En het papier dat we nog wel hebben scheiden we uiteraard, net zoals onze andere afvalstoffen. Onze eigen wasstraat maakt niet alleen gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, het scheelt ook weer 70.000 km per jaar die we normaal aflegden naar een externe wasstraat. De chauffeurs tanken bij onze eigen pomp (scheelt ook weer 60.000 km per jaar). Uiteraard Ad-blue, gekeurd en gecertificeerd volgens de laatste milieu-eisen. Maar we gaan nog een stap verder: Door gebruik te maken van Co-Driver van Add-Secure rijden onze chauffeurs efficiënter en binnen de snelheidslimiet om brandstof te besparen, we gebruiken camera’s in plaats van spiegels om nog aerodynamischer te zijn. Daarnaast zijn we partner van Netwerkbenelux. Dit samenwerkingsverband tussen 13 transportondernemingen bespaart ons meer dan 200.000 km. per jaar. Veel minder “lege kilometers” en de hoge beladingsgraad is een ontlasting op het milieu en het wegennet.
Uiteindelijk zijn de vorige P’s niet alleen een positieve impuls voor de maatschappelijke welvaart. Het is ook gunstig voor de welvaart van ons bedrijf. De balans van deze drie zorgt er voor dat het beter is, wordt en blijft voor iedereen.
We hebben voor de toekomst onze diverse databases (AccountView, Mendrix en Add-Secure) gekoppeld om nog efficiënter te kunnen vervoeren. Samen met Bricklog en BigMile is er een unieke dynamische BI-template ontwikkeld. Hiermee kunnen we onze ontwikkelingen nog beter monitoren en krijgen we inzicht in onze CO2-reductie. Ons doel is om in 2025 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2019!

Om dit streven ook haalbaar te maken zullen we nog verder moeten gaan dan de eerder genoemde maatregelen. HVO-brandstof geeft tot 89% reductie op de CO2-uitstoot en stoot veel minder schadelijke emissies zoals fijnstof en NOx uit. Andere ontwikkelingen zoals het gebruik van LNG (aardgas opgeslagen in vloeibare vorm), BEV (elektrisch) en H2 (waterstof) houden wij nauwlettend in de gaten. Vooral waterstof zien wij als een zeer interessant alternatief. Wanneer H2 wordt gebruikt als brandstof komt er alleen nog maar waterdamp (H2O) vrij. Inmiddels zijn er doorontwikkelde initiatieven om het wagenpark uit te breiden met materieel dat op waterstof rijdt. Onze brandstofleverancier heeft zelfs al toegezegd om dan een H2-brandstofstation bij ons te openen.

Contact

Contactformulier

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Adresgegevens
  Timmerman Transport
  Weth. Klompstraat 4
  7951 SC Staphorst

  Postadres
  Timmerman Transport
  Postbus 61
  7950 AB Staphorst
  (t) +31(0) 522 466 466

  Contact via e-mail
  Voor een snelle afhandeling van uw e-mail, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende afdeling:

  Download hulp op afstand
  Privacy policy
  Glass logistics